หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 1366
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์