ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชัย วรรณทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0862259753
Email :Ekachai6993@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา