ชื่อ - นามสกุล :นายจีรพันธ์ สุรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานปกครอง